Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

Gyógytestnevelés

Az 1993. évi LXXIX. Törvény, „ A pedagógiai szakszolgálatok” fejezetének, 35.§ (8)   alapján:
„ A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy – vagy könnyített testnevelésre utalja.”
 

Az ellátás létjogosultsága

­A közoktatási intézmények tanulóit, ha egészségi állapotuk indokolja, az iskola egészségügyi ellátását végző orvos vizsgálat alapján könnyített testnevelésre vagy gyógytestnevelésre kell beosztani, illetve fel kell menteni az iskolai ez irányú foglalkoztatás alól, helyette egészségügyi intézményekben és egészségügyi gyógytornán kell részt vennie annak érdekében, hogy életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő testmozgásban, gyógyúszásban részesüljenek.

A csoportba sorolást az orvos saját megítélése szerint alkalmazhatja. A betegségek csoportosítása a BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) alapján készült, azonban csak az iskolás korban gyakrabban előforduló kórformákkal foglalkozik.

­Amennyiben a tanulóknál más betegséget észlelnek, úgy a szükséges szakorvosi vizsgálatokra támaszkodva döntenek a csoportbeosztásról.

Testnevelési kategóriák

 I.Könnyített testnevelés

Azon tanulók csoportja, akiknek testnevelési órán, vagy külön órakeretben könnyített testnevelés szükséges. (hosszabb betegség utáni                              gyenge fizikai állapot, az átlagtól feltűnően eltérő diszharmonikus testi adottságok, illetve mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozások.)

II. Gyógytestnevelés

Azon tanulók csoportja, akiknél nagyobb mértékű egészségi (funkcionális )állapotváltozás áll fenn, vagy a testnevelés mellett speciális gyógytestnevelésre van szükségük.

II.a Gyógytestnevelési kategória

Azok a tanulók, akik az orvos útmutatása szerint - a kontraindikált gyakorlatok figyelembevételével – testnevelési órán is részt vehetnek.

II.b Gyógytestnevelési kategória :

Azok a tanulók, akik a testnevelési órán nem vehetnek részt, elváltozásaik miatt, s csak gyógytestnevelésben részesülhetnek.

III. Gyógytorna kategória :        

Azon tanulók csoportja, akik egészségi állapotváltozásaik miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra ( gyógytorna, fizioterápia, stb. ) szorulnak, így az iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy véglegesen felmentendők.

Az ellátás helyszíne

 • ­ Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó
 • ­ Kaposvár város többségi óvodái, általános és középiskolái
 • ­ Kistérségi Társulások többségi óvodái, iskolái
 

Az ellátás célcsoportja

 • ­Óvodás korú gyermekek
 • ­Általános iskolás korú gyermekek
 • ­Középiskolás korú gyermekek
 • ­Tankötelezettség végéig tartó ellátási kötelezettek
 

Az ellátottak köre

Mozgásszervi betegségek

 • ­Láb – statikai rendellenességek: lúdtalp, lábboltozat eltérések, boka, térd, csípő rendellenességek.
 • ­Gerinc – mellkas deformitások, aszimmetriák: „tyúk, tölcsér” mellkas, mellkasi aszimmetriák, testtartáshibák, gerincferdülés, gerincbetegségek.
 • ­Ízületi, - csontrendszeri betegségek: reumatoid elváltozások, gyulladások, ficamok, törések, műtétek utáni meghatározott állapotok.

Belgyógyászati betegségek

 • ­Szív – érrendszeri betegségek
 • ­Légúti és tüdőbetegségek                        
 • ­Vese,- húgyúti betegségek                                                                       
 • ­Endokrin (hormonális) betegségek                                               

Neurológiai betegségek                                                       

­A központi idegrendszer, gerincvelő és perifériás idegrendszer sérüléseinek következményei:
 • ­enyhe bénulások, koordináció – egyensúly,
 • ­téri orientációs zavarok, magatartás, túl vagy, alulmozgás zavarok,
 • ­epilepszia.
 • ­szocializációs zavarok
 

Az ellátás személyi feltételei

 • ­Egyetemi végzettségű gyógytestnevelő
 • ­Főiskolai végzettségű tanító, tanár, gyógytestnevelés szakirányú végzettséggel
 • ­Főiskolai végzettségű óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányú végzettséggel
 

Tárgyi feltételek

 • ­Tornaterem, általános tornatermi eszközökkel
 • ­Foglalkoztató terem, melyet a többségi intézmények biztosítanak, tornaeszközökkel
 • ­„Utazó alapcsomag” melyet a Módszertani Központ eszköztárából állítanak össze
 • ­ A kistérségi többségi intézmények decentrumaiba kihelyezett tornaeszköz állomány
 • ­ Az utazó gyógytestnevelők számára személyautó
 

Az ellátás formája

­Csoportos foglalkozás. A törvényi előírásoknak megfelelően 8 – 16 fős csoportokban, diagnózis és kategória szerint
 

Az ellátás időkerete

­Az intézmények órakereteihez igazodva, heti gyakorisággal 2 – 3 óra.
Az utazó gyógytestnevelők órarendjének összeállításánál figyelembe kell venni
 • az ellátott intézmények órarendjét, és napirendjét
 • a gyermekek életkorát, egészségi állapotát, terhelhetőségét
 • a többségi intézmények helyi adottságait

Az ellátás tervezése

Az iskolaorvosi és szakorvosi utasításoknak megfelelően
 • ­Tanterv
 • ­Ciklusokra tagolt tanmenet diagnózis csoportonként, és osztályfokonként
 

Alkalmazott gyógytestnevelési módszerek

Csoportos, diagnózisokra adaptált megelőző, javító, és rehabilitációs célú korrekciós foglalkozás.
­Speciális szakaszos terhelés: intervallum jelleggel váltakoznak a pihenő (relaxációs és légzőgyakorlatok), valamint a speciális fejlesztő szakaszok (erő, - állóképesség fejlesztése).
 • ­ Képesség és készségfejlesztési gyakorlatok
 • ­ Mozgáshibák javítása
 • ­ Testtartás korrekciója, fejlesztése
 • ­ Testnevelési játékok
 • ­ Folyamatosságra nevelés
 

Adminisztrációs feladatok

 • ­ Egészségügyi dokumentáció, nyilvántartás regisztrálása
 • ­ Könnyített és gyógytestnevelési napló vezetése
 • ­ Az I. – II. csoportba sorolt gyermekekről egyedi nyilvántartási kartont kell vezetni, melyen szerepelnie kell a személyi adatoknak, diagnózisnak, a javasolt illetve tiltott gyakorlatanyagnak. 1 – 1 példányt kell ebből biztosítani a házi, - és iskolaorvosnak, az iskolának, a gyógytestnevelőnek, tanulónak.
 • ­Tanulói tájékoztató füzet vezetése, melyben a gyógytestnevelő igazolja a tanuló jelenlétét, bejegyzi az osztályzatot, az egyéni gyakorlatokat, és a házi feladatot.
 • ­A szolgáltatást igénylő intézmények esetében, a helyszínen minden hónap végén a munkanaplóban, aláírással és pecséttel igazolja az intézmény vezetője a feladat-végrehajtást.
 

Felülvizsgálat

­A kategorizálás időtartama általában ½ - 1 év. Évközbeni csoportváltozás azon esetekben történhet, amikor a tanuló egészégi állapotában bekövetkezett változás átsorolást tesz szükségessé.
­A csoportbeosztás megváltoztatásánál a fokozatosság elvét kell szem előtt tartani. Az elbírálás mindig egyedileg, a körülmények mérlegelésével, a testnevelő tanár véleményének figyelembevételével történik.
 

Szakmai felűbírálat

Amennyiben az iskolát ellátó orvos kategorizálásával a szülő, a tanuló, a tanár vagy az intézmény vezetője nem ért egyet, szakmai felűlbírálat kérhető az ÁNTSZ területileg illetékes városi, kerületi ÁNTSZ tiszti főorvosától, aki szakorvos / sportorvos véleménye alapján dönt.

Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés feltételrendszerei

Szakmai kompetenciák, kívánalmak:

­Óvoda – iskolaorvos és védőnő: rendszeresen vizsgálja a gyermek közösséget, és nyilvántartást vezet a fent leírtak alapján.
­A „Gyermek egészségügyi kiskönyv” – ben, a megfelelő rovatban jelzik a kiszűrt betegségek észlelését, szükség esetén gondoskodnak a szakorvosi felülvizsgálatról és kontrollról.
Jelzik a vezető óvónő, igazgató, tanár és szülő felé a gyógytestnevelés kategóriába sorolást és a teendőket.

Igazgató, tanár, vezető óvónő
: kapcsolatot vesz fel a gyógytestnevelés szakellátásra jogosult intézmény vezetőjével.
Az érintett gyermekek ellátásához szakképzett gyógytestnevelőt igényel.
 
Gyakorlati kívánalmak:
 • ­A gyógytestnevelési órákat megfelelő tárgyi feltételek mellett lehet lebonyolítani.
 • ­A betegségek kezeléséhez adequat eszközhasználat szükséges.
 • ­Fontos a betegségek szerinti csoportok kialakítása, az optimális résztvevői létszám betartása.
 • ­Fontos a megfelelő, jól szellőztethető, tiszta, balesetveszélytől mentes környezet.
 • ­A gyermekek állapotváltozásait (pozitív, negatív) a gyógytestnevelő folyamatosan figyelemmel kíséri, szakszerűen kezeli, dokumentálja.

 A gyógytestnevelő feladata

Gyermekkek való foglalkozás

 • ­Ismeri és alkalmazza betegségek mozgáskezeléséhez szükséges módszereket, az ajánlott és tiltott gyakorlatanyagot, az esetlegesen alkalmazandó gyógyszer, - készenléti szereket.
 • ­Biztosítja a balesetmentes foglalkozások lehetőségét
 • ­Csak az orvosi diagnózissal és elrendeléssel rendelkező gyermekek ellátását végzi.
 • ­Átnézi az orvosi dokumentációt, megvizsgálja a gyermeket, dokumentálja a kötelező nyilvántartási adatokat.
 • ­Betegségek szerinti csoportokat alakít ki, megbeszéli, és nyilvánosságra hozza a foglalkozások időpontját, feltételrendszerét.
 • ­„Szülői értesítő” t - küld a gyógytestnevelésben való részvétel szempontjairól.
 • ­Megbeszéli az otthon végzendő feladatokat
 • ­Részt vesz szülői értekezleteken, fogadóórákon
 • ­Folyamatos szakmai kapcsolatot tart orvossal, védőnővel, óvónővel, pedagógussal, testnevelő tanárral, szülővel.
 

A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

 • ­Segítségnyújtás a diagnózis értelmezésében
 • ­Testnevelő kollégák tájékoztatása a gyermekek/tanuló terhelhetőségéről, az ajánlott és tiltott gyakorlatokról
 • ­ Módszertani ajánlások
 • ­ A gyermek/tanuló értékelése, szöveges, vagy érdemjegy formájában
 • ­ Szakmai előadások megtartása
 • ­ Eszköz, könyvajánlások

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény