Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

Autizmussal élő gyermekek nevelése, oktatása

„... az autizmus ellen vívott harc emberfeletti, de ha senki sem bízik benne, hogy meg tudjuk mászni a hegyet, akkor valószínűleg még fontolóra sem vesszük soha, és a segédeszközökre sem vetünk egyetlen pillantást sem. Az én filozófiám az, hogy nem mindenki jó hegymászó, de helyes felkészítéssel mindenki képes pár lépéssel többet megtenni annál, mintha nem is létezne a feladat.”

                                                                                                            (Donna Williams) 


A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ több, mint 20 éve foglalkozik autizmussal élő gyermekek nevelésével, oktatásával. A csoportban a gyermekek tanítása egyéni képességeiknek és haladási ütemüknek megfelelően történik, mivel tanulóink verbális készségeiket, illetve kommunikációs szintjüket illetően nagyon eltérőek. Minden gyermek esetében egyénre szabott pedagógiai munka folyik, a gyermekek fejlesztése mindenkor komplex személyiségfejlesztés keretében, egyéni haladási ütemben valósul meg.


A fejlődés különböző területein tapasztalható elmaradások kompenzálása, fejlesztése minden esetben a gyermekek lehetőségeinek és érdekeinek figyelembevételével zajlik. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés kiemelt és meghatározó szerepet kap. Tanulóink nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedésének feltétele harmónikus személyi és tárgyi bázis megteremtésével érhető el.  A viselkedésproblémák és dühkitörések megelőzésére kialakítottuk a gyermekek szükségleteihez igazodó protetikus, áttekinthető környezetet, amelyben a legelőnyösebb módon valósul meg egyéni kommunikációs eszköztáruk használata. A strukturált oktatáshoz adottak a  feltételek, ennek alapján egy helyszínhez egy tevékenységforma tartozik annak szabályrendszerével. A napirendet  a falon úgy helyeztük el, hogy a gyermekek kényelmesen elérjék azt. A környezet kialakítása során figyelembe kell vennünk azt az elvet, hogy a tanulók a legtöbb új ismeretet egyéni helyzetben szerzik meg. A szociális és kommunikációs fejlesztés nagy hangsúlyt kap egyéni és társas tevékenységek keretén belül egyaránt. A gyermekeket jelenleg két gyógypedagógiai tanár fejleszti csoportonként két gyógypedagógiai-asszisztens segítségével, valamennyien több éves tapasztalattal rendelkeznek. A csoportban a gyógypedagógusok és a gyógypedagógiai-asszisztensek team munkában, összehangoltan dolgoznak. A különböző terápiás ellátásokat kiváló szakemberek végzik. Intézményünk nagyon fontosnak tartja a szülőkkel való együttműködést, az állandó konzultációt, hiszen valamennyiünk  legfőbb célkitűzése az, hogy  az iskolában megtanult készségeket és viselkedéseket tanulóink más környezetben is képesek legyenek sikerrel alkalmazni. A szülők számára tanácsadást, szülősegítő szolgáltatásokat biztosítunk. Véleményüket figyelemmel kísérjük, otthoni tapasztalataikat igyekszünk a napi oktatás során hasznosítani.
 
     Az autizmussal élő gyermekek esetében nagyon meghatározó, hogy az egyéni felmérés után jól válasszuk meg  a fejlesztés konkrét célját. Nem szabad teljesíthetetlen elvárásokat kitűzni, ugyanakkor nem célravezető túl alacsonyra tenni az eredményküszöböt. A  legkisebb előrelépést is meg kell becsülni! A középút megtalálásához megalapozott diagnózis szükséges, itt előtérbe kerül a teljesítmény megfelelő felmérése.  Cél a hiányzó funkciók, készségek és ismeretek pótlólagos kialakítása és fejlesztése. A fejlesztés alapvető céljai közé tarozik, hogy a szociális- kommunikációs lemaradás minél kisebb legyen. A célok között helyet foglal el az önellátási és szabadidős készségek fejlesztése. Ezeknek a készségeknek az is előnye, hogy elősegíti a kommunikációs és szociális képességek fejlődését. Mindezek segítségével elérhető, hogy a viselkedési problémák látványosan csökkenjenek.

A fogyatékosság széles spektruma, az egyenetlen fejlődésmenet és a rendkívül változatos tünetek miatt lehetetlen olyan programot összeállítani, amely minden autizmussal élő gyermeknek megfelelne. Autizmussal élők tekintetében mindig előtérbe kerül az egyéni fejlesztés kérdése. A tanulók megfigyelésére, a szakértői véleményekre, a jelen állapot felmérésére, a gyermekekkel foglalkozó gyermekpszichiáterek, gyógypedagógusok, terapeuták, szülők információira építve kell összeállítani a komplex egyéni képességekre épülő fejlesztési tervet. Ezzel függ össze, hogy az alapvető terápiás célok kiegészülnek az adott gyermek szükségleteihez illeszkedő egyéb célokkal. Alapvetően fontos a képzés megtervezésekor, hogy elsősorban az autizmusból fakadó speciális szükségleteket kell figyelembe vennünk, hiszen az autizmusból eredő fogyatékosság alapvetően behatárolja a tanítási helyzetek lehetőségeit. Ez indokolja, hogy a gyakran társuló egyéb fogyatékosságok a fejlesztés szempontjából másodlagosak. Figyelemre méltóak azok a célok is, amelyek a gyermek vagy a család életminőségét, egészségét, fizikai állapotát befolyásolják. Ilyen lehet például a motorikus funkciók fejlesztése. Az autizmussal élők terápiája és tanítása akkor válhat eredményessé, ha a gyermek mindenekelőtt megközelíthetővé válik. Ezt egy olyan közeg segíti elő, amely mind a gyermek, mind a gyógypedagógus számára megteremti az érzelmi biztonságot. Autizmussal élő gyermekek számára nem minden esetben érthető, mire számíthatnak a következő pillanatban. Ezt a bizonytalanságot számukra a környezet bejósolhatóságával és érthetőségével lehet feloldani, a gyermek számára beláthatóvá, bejósolhatóvá kell tenni a napot. A kiszámíthatóság növeli a gyermek biztonságérzetét, ezáltal pedig fokozatosan csökken a szorongása. A kiszámíthatóság nem csupán az események előreláthatóságát, hanem a terapeuták, pedagógusok következetes és egyértelmű viselkedését is feltételezi. 

A fejlesztés tekintetében az egyik legfontosabb és leghatékonyabb szerepe az úgynevezett vizuális támogatásnak van. Autizmussal élő gyermekek számára  sokkal többet jelent a tárgyakban, képekben, vagy feliratokban nyújtott információ, mint a verbális közlések nyújtotta lehetőségeket.
A környezetet térben és időben strukturálni kell, így a tanulók információt kapnak arról, hogy mit, hol, mikor, milyen sorrendben tegyenek. A tevékenységek szimbolizálására a gyermekek szimbólumszintjének megfelelő vizuális eszközöket, információhordozókat használunk ( valódi tárgyat, kicsinyített tárgyat, fotót, képet, piktogramot ). A szimbólumpár egyikét az adott tevékenység helyszínén helyezzük el, megmutatva annak helyszínét, a másikat a tanulók napirendjén. A munkarend és a munkavégzés megmutatja, hogy mennyi ideig tart a tevékenység és hogyan, milyen sorrendben kell elvégezni a feladatokat.  A struktúra a  gyermekek számára is átláthatóbb, nyugodt hátteret biztosít.

A fejlesztés alapvető területei a következőképpen alakulnak: -

Kommunikációs készségek fejlesztése

  
 
   - preverbális kommunikáció elősegítése,
      fokozott hangsúlyozása

   - beszédértés, irányíthatóság fejlesztése

   - a beszéd használatának előmozdítása

   - metakommunikáció, gesztusnyelv előtérbe  
     helyezése

   - augmentatív kommunikáció alkalmazása

   - alternatív kommunikáció használata

Szociális készségek fejlesztése

 • alkalmazkodást elősegítő viselkedésformák hangsúlyozása
 • szelektív kapcsolatok kialakítása
 • a kapcsolat szerepének erősítése gyermek, illetve felnőtt viszonylatban

Kognitív funkciók fejlesztése

 • egyeztetés
 • válogatás
 • soralkotás
 • figyelem
 • emlékezet
 • ok-okozati összefüggések

 
Akadémikus készségek fejlesztése

 • számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei
 • olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elemei
 • környezetismeret

Tájékozódás

 • tájékozódás kialakítása térben, időben, emberi viszonylatokban

Munkavégzés

 • strukturált, vizuálisan kódolt, önálló munka megteremtésére való törekvés

Önkiszolgálás

 • önellátás kialakítása (étkezés, öltözködés, önápolás) 

Mozgás

 • utánzás, nagymozgás, finommotorika fejlesztése

Tanulóink számára több kiegészítő terápiát biztosítunk:

 • Lovasterápia
 • Kutyás terápia
 • Zeneterápia
 • Logopédiai fejlesztés
 • Rehabilitációs úszás
 • Gyógytorna
 • Gyógytestnevelés
                                                                                                      Kigyósiné Hadi Karolina
                                                                                                         gyógypedagógiai tanár


Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény