Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

"Kompetensek" lettünk!

 
A 2006/2007-es tanévtől bevezettük a kompetencia alapú oktatást. Célunk: a kompetencia-területek minél teljesebb körű adaptációja és felmenő rendszerben való alkalmazása.

 
A nevelőtestület feladata a programcsomagok adaptációja az intézmény tanulóinak sérülésspecifikus, szociokulturális sajátosságait figyelembe véve.
 
 
A kulcskompetenciák beépítése a tananyagba folyamatosan történik. Minden tanév elején az adott tanmeneteknek tartalmaznia kell a fejlesztő lehetőségeket és feladatokat. A fejlesztési követelmények az adott tantárgy céljához, feladatához illesztetten épül be a tantárgyi tartalomba, a tevékenység- és feladatrendszerbe, az egyes évfolyamok tantárgyainak követelményeibe.
 
A helyi tantervünk tantárgy és óratervének összeállításában támaszkodtunk az „irányelvben”, a „kerettantervek kiadásáról szóló rendelet”-ben foglaltakra.
 

2011/2012. tanév

Tantárgy

Kompetencia-terület

évfolyam

típus

Matematika

Matematikai kompetencia

5. 6. 7.osztály
(teljes lefedettség)

3. 4. osztály (modulok )

„A”

Magyar

Szövegértés, szövegalkotás

1.2. 3.osztály  
(teljes lefedettség)

3. 4. osztály (modulok )

„A”

Matematika

Magyar

Életpálya építés

9., 10., 11., 12. évf.

„B”

Beszédfejlesztés és környezetismeret

Ábrázolás

Mozgásnevelés

Játékra nevelés

Életpálya építés

3. osztály

Értelmileg akadályozottak

„A”

Óvoda

Óvodai programcsomag

óvoda (modulok)

 

Diákotthon

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

diákotthoni  tanulócsoportok

„C”

 
 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény