Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális Eszközkölcsönző

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Digitális Témahét
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Kapcsolat
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

A szakiskola célja


A szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.A célok érdekében a szakiskola feladata

 • az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmélyítése
 • a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a mindennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakmai ismeretek nyújtása
 •  tanulási esélyegyenlőség segítése – egyéni, kiscsoportos foglalkozásokkal,
 • önálló tanulási technikák elsajátíttatása
 • a tanórán kívüli személyiségfejlesztés: szociális készségek és magatartásminták kialakítása az eltérő szociokulturális helyzetből adódó kommunikációs konfliktusok feloldása, magatartás-és teljesítményzavar kezelése pl: drámapedagógia módszereivel,
 •  pályaorientáció, pályaválasztás segítése, tudatos előkészítése, szakmák ismertetése
 • az eredményes munkába álláshoz szükséges hátránykompenzációs, felzárkóztató, egyéni fejlesztési programok kidolgozása,
 • a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai közösségekbe való bekapcsolódásra
 • az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés elősegítése érdekében
 • etikai, nemzeti értékek megjelenítése a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben egyaránt

 

 

 A szakiskola három évfolyamos

9/E. évfolyamon: az általános műveltség megalapozása speciális neveléssel, oktatással, pályaorientációs jelleggel.
9. és 10. évfolyamon: szakmai képzés, felkészítés a munkába állásra, életkezdésre.

 

A munkába állást, életkezdést elősegítő választható szakmák

 • Állatgondozó
 • Textiltermék-összeállító
 • Számítógépes adatrögzítő
 • Konyhai kisegítő
 • Családellátó

   

Tanulói összetétel 

A szakiskolában tanulásban akadályozott, 8. osztályt végzett tanulók oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya.

 

Személyi feltételek

Az iskolában folyó közismereti elméleti oktatást gyógypedagógusok végzik.

A szakmai gyakorlati oktatást gazdálkodó szervezetek segítségével oldjuk meg együttműködési megállapodás, valamint tanulószerződések keretében. Ennek alapján a gyakorlati képzés partnercégeknél, illetve saját tanműhelyekben folyik.

  

Elvárásaink a képzésben résztvevő szakemberekkel szemben

 •  módszerbeli felkészültségük a speciális elemeket is tartalmazza
 •  személyiségük derűs, bizalmat sugárzó legyen
 • rendelkezzenek nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel, konfliktusmegoldó képességgel                 

 

Tárgyi feltételek

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a gyakorlóhelyek és a belső tanműhelyek rendelkeznek. A technikai, technológiai fejlődéssel pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk lépést tartani. Az elméleti oktatás területén megfelel az eszközellátottság, azonban a szemléletesebb, könnyebb elsajátítást elősegítő taneszközök körét folyamatosan bővítjük részben pályázatok, részben saját erő felhasználása útján.

 

A szakiskolai képzésbe kerülés feltételei

 • alapfokú iskolai végzettség 
 • egészségügyi alkalmasság
 • Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának érvényes szakértői véleménye

 

 

    

   

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

Életpálya-építés kompetencia alapú programcsomaggal és mentálhigiénés projekt megvalósításával >>

 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény