Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

 A szakiskola célja

A speciális szakiskola célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.

 
A célok érdekében a speciális szakiskola feladata:

 • az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmélyítése
 • az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés elősegítése érdekében
 • a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a mindennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakmai ismeretek nyújtása
 • a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai közösségekbe való bekapcsolódásra
 
Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a fejlődés eltéréseit korrigáló feldolgozás útján végzi.
 

A speciális szakiskola négy évfolyamos:
A 9. és 10. évfolyamon az általános műveltség megalapozása speciális neveléssel, oktatással, pályaorientációs jelleggel.
A 11. és 12. évfolyamon felkészítés a munkába állásra, életkezdésre.

Tanulói összetétel 

A speciális szakiskolában tanulásban akadályozott, 8. illetve 10.osztályt végzett tanulók     oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya.
 

Személyi feltételek

Az iskolában folyó közismereti elméleti oktatást gyógypedagógusok oktatják. A szakmai elméleti tantárgyak oktatásában külső óraadók is részt vesznek, valamennyien rendelkeznek a törvény által előirt szakképesítéssel.

A szakmai gyakorlati oktatást gazdálkodó szervezetek segítségével oldjuk meg együttműködési megállapodás, valamint tanulószerződések keretében. Ennek alapján a gyakorlati képzést partnercégeknél, illetve saját tanműhelyekben folyik.
  
Elvárásaink a képzésben résztvevő szakemberekkel szemben:
 • módszerbeli felkészültségük a speciális elemeket is tartalmazza
 • személyiségük derűs, bizalmat sugárzó legyen
 • rendelkezzenek nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel, konfliktusmegoldó képességgel                 
 

Tárgyi feltételek

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a gyakorlóhelyek és a belső tanműhelyek rendelkeznek. A technikai, technológiai fejlődéssel pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk lépést tartani. Az elméleti oktatás területén a minimális szükségletnek megfelel az eszközellátottság, azonban a szemléletesebb, könnyebb elsajátítást elősegítő taneszközök körét folyamatosan bővítjük részben pályázatok, részben saját erő felhasználása útján. A tankönyvellátottság a speciális szakiskolák számára elégtelen, de folyamatosan javuló.

 

A szakmai képzésbe kerülés feltételei

 • alapfokú iskolai végzettség eltérő tantervű általános iskolában
 • egészségügyi alkalmasság
 • 16. életév betöltése
 • TKVSZRB kijelölő határozata

 
A munkába állást, életkezdést elősegítő választható szakmák: 

 • ABC – eladó
 • Állatgondozó
 • Asztalosipari szerelő
 • Gyorsétkeztetési eladó
 • Lakástextilvarró, -javító
 • Parkgondozó
 • Szőnyegszövő
 • Varrómunkás
 • Virágkötő
 • Számítógépes adatrögzítő
 • Konyhai kisegítő
 • Kőműves

Jelenleg a következő képzések folynak:

 • Állattartó telepi munkás
 • Textiltermék összeállító
 • Számítógépes adatrögzítő
 • Konyhai kisegítő
informatika képzésvarró képzéskőműves képzés

"Jó gyakorlat"

Életpálya-építés kompetencia alapú programcsomaggal és mentálhigiénés projekt megvalósításával >>

 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény