Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook
2014. október 7-én regisztrált Más a gyermekem Értelmi Sérültek Tehetségsegítő Tanácsa (azonosítószám: TT 801 000 096)
 
 
A Más a gyermekem Értelmi Sérültek Tehetségsegítő Tanácsa sajátos nevelési igényű értelmi sérült gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének támogatására alakult.
A Tanácson belüli 5 munkacsoport:
 •  Új perspektíva
 •  Felnőtt
 •  Cigány származású fiatal tehetségek foglalkoztatásának támogatása
 •  Általános iskolai
 •  Középiskolai munkacsoportok működnek.

                                                                                                                      Gara Katalin
                                                                                                                           elnök

A munkacsoportok vezetői a szakterület kiemelkedő munkát végző, elismert szakemberei, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a tehetséggondozás területén.
 
Más a gyermekem Értelmi Sérültek Tehetségsegítő Tanácsa (azonosítószám: TT 801 000 096) célkitűzései és feladatai a munkatervében meghatározottak alapján a következők:
Az értelmileg sérült gyermekek, tanulók, fiatalok esélyegyenlőségének támogatása a tehetséggondozás területén kialakított, szakmai, szakmaközi és civil együttműködésekkel
 • tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek csökkentése
 • tehetségsegítő tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása
 • tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése
 • a tehetséggondozó tevékenységek széles körben való megismertetése
 • pályázati lehetőségek megismertetésével és pályázati tanácsadással a tehetséggondozás pénzügyi forrásának támogatása
 • az értelmileg sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, fiatalok tehetséggondozását célul kitűző tehetségpontok létrehozásának támogatása
 • szakmai fejlődés támogatása fórumok, konferenciák, tehetségnapok, műhelyek, továbbképzések szervezésével
A tehetségtanács 2014. január 12-én alakult, regisztrálásra 2014 október 7-én került. A megalakulást követő rövid időszakban részt vett a következő nagyszabású programok lebonyolításában:
Regionális Ki mit tud? Sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok bemutatkozása 2014. május 15. helyszín: AGORA Kaposvár
Bajnok vagyok - na és? Tehetséggondozó pályázat lebonyolítása
Közgyűlés 2014. november 5. helyszín: Bárczi Gusztáv EGYMI
Szakmai műhelymunka: Tehetségkutatás, tehetségazonosítás, tehetséggondozás a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok körében 2014.december 12 helyszín: Bárczi Gusztáv EGYMI
Jó gyakorlatok továbbfejlesztése:   Mindenki tehetséges valamiben
                                                    Segítünk, hogy segíthess!
                                                    Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek,
                                                    tanulók megismerése
                                                    Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése
 
Felvette a kapcsolatot Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségtanáccsal, szorosan együtt működik az Add a kezed Alapítvánnyal, a Bárczi Gusztáv EGYMI Tehetségponttal.
 
 
 
A Tanács jelenleg 25 taggal működik, a tagok létszáma folyamatosan bővül. A segítők közt vannak intézményvezetők, pedagógusok, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, civilek. Mindannyian szakmailag kiválóan képzettek, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok nevelése, oktatása terén.
Szakember ellátottság:
tanító, tanár, gyógypedagógiai tanár
Speciális szakterületi végzettségek:
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai és iskolai nevelése- oktatása, integráció,  inklúzió, pedagógiai szakszolgálatok, projektpedagógia, változáskezelés, kompetencia alapú oktatás, differenciált tanulásszervezés, szakmai szolgáltatás, felnőttképzés, tanügyigazgatás, kistérségi tanügyigazgatás.
 
A tehetséggondozás eredményességét kiemelkedő nemzetközi, országos, megyei eredmények jelzik. Néhány példa:
Nemzetközi:
 INAS-FID VB-k, EB -k, Speciális Olimpia Nemzetközi Versenyek Antwerpen, Sanghaj, Speciális Olimpia Téli Világjátékok (Idaho)
Országos:
2014. január 27-30. Eplény Sílesikló verseny Árok Csaba, Markotány Márk I-II helyezések, 2014. március 25. Budapest Műkorcsolya – zenés kűr Árok Csaba, Markotány Márk I-II helyezések
2014. március 25. Budapest Ügyességi verseny Szinyéri Adorján Teszenyi Tamás Rostás Gyula Klotz László I-II-III helyezések
2014. április 12. Budapest Országos Szépíró verseny Kovács Tímea Kovács Natália Kis-Fonai András 
2014. április 24-26. Baja Szakiskolások Országos Sporttalálkozója Kovács Károly Orsós László Paksai Erika Simon Viola Császár Bettina Kovács Zoltán I. helyezés: 4 db II. helyezés: 2 db III. helyezés: 2 db
2014. április 26. Eger Országos Zománcművészeti Biennálé Kondér Barbara (munkája bekerült a Biennálé évkönyvébe) Markotány Márk
 
 
A Más a gyermekem Értelmi Sérültek Tehetségsegítő Tanácsa munkacsoportjai jelenleg több mint 150 tehetséges sérült gyermek, fiatal felkészülésében tevékenyen részt vesznek. A tehetséges gyermekek, fiatalok köre folyamatosan bővül. A segítés mértéke széles spalettán mozog, pl: lazító, gazdagító programok, komplex személyiségfejlesztés. Mindezek komplex sport, művészeti, egyéb programokon keresztül.
A Más a gyermekem ÉSTTT megalakulása óta széleskörű hálózatépítő tevékenységbe kezdett. Jelenleg az alábbi partnerekkel áll kapcsolatban:
Kaposvár - Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola EGYMI kiválóan akkreditált Tehetségpont
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium akkreditált kiváló Klebelsberg Tehetségpont
Fekete László Általános Iskola és Óvoda Tagiskola Kaposfő regisztrált tehetségpont
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda akkreditált kiváló Festetics Karolina Óvoda Tehetségpont
 
 
 
Kaposvári Egyetem Tehetségpont
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Tehetségpont
 
A Más a gyermekem ÉSTT a Bárczi Gusztáv EGYMI kiválóra akkreditált tehetségpontjával együttműködve vallja, hogy "Minden gyermek tehetséges valamiben". A tehetségfejlesztést individualizált környezetben, a gyermekek, fiatalok fejlődési igényét figyelembe véve a legoptimálisabb színtereken valósítja meg
- tudatosan tervezett fejlesztési tervekkel, sokszínű tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel, tanórai differenciálással
- komplex tehetséggondozó programokkal (sport, kollégiumi művészeti)
A Tanács kapcsolatban áll a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal, melynek 2015 évi Tehetséghét rendezvénysorozatában a Bajnok vagyok! Tehetséggála szervezésével és lebonyolításával vesz részt.
 
A tehetségtanács megtekintése:

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény