Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

 

 

"A siker kulcsa Te vagy!"

 
 
 
Hitvallásunk: „minden gyermek tehetséges valamiben”.
 
A Bárczi G. Módszertani Központ a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítésével, az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok ösztönzésével, elterjesztésével, a tehetségek felkutatásával, személyre szóló módszerekkel hozzájárul az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztéséhez, országos tehetségsegítő hálózat bővítéséhez, a kialakult jó gyakorlatok elterjesztéséhez, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréshez.

A szolgáltatások célja, hogy a pedagógusok, szülők és a civil szervezetek a diákok minél szélesebb körét vonják be a tehetséggondozásba, versenyekbe és tehetségkutatásba.
 
A módszertani központ a a projekt megvalósításával hozzájárul a  tehetségek felkutatásához, vizsgálati és szűrőanyagok kidolgozásához, a kiemelkedő képességek folyamatos fejlesztéséhez,ezzel a tanulók sikerélményhez juttatásához, perspektívakereséshez.
Pilottal szakmai szolgáltatóként 3 akkreditált programot dolgoz ki, és készít fel vele a tehetséggondozásra.
 
Munkacsoportokkal, esetmegbeszélésekkel teremti meg az egyéni fejlesztési programok kialakítását, kiemelve a hátrányos helyzetű, SNI tanulókat.
A hálózatépítés során 6 iskolai jó gyakorlat átadására és mentorálására kerül sor,ami  multiplikátor hatással bír.
Versenyeket, tehetségkutatást rendez, a legtehetségesebb gyermekekről filmet készít. A film emellett ismereteket nyújt a tehetséggondozáshoz, annak gyakorlati megvalósításához.
A hálózatépítés során együttműködik 2 kaposvári Tehetségponttal:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és tagintézményei
  • Berzsenyi Dániel Tagiskola
  • Pécsi Utcai Tagiskola
  • Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola
  • Klebelsberg Tehetségpont
 
Mérföldkövek:
 
2010. DECEMBER 23.
 
1.Pedagógusok továbbképzése :
 
 
 
30 órás akkreditált képzés:
"A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a  nev
elési-oktatási intézményekben"
Résztvevő pedagógusok száma 40 fő,
kiadott tanúsítványok száma 40.

 

 

2. Képzési program kidolgozása:

"A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében"

3. Pedagógusok gyakorlati felkészítése egyéni fejlesztési programok kidolgozására munkacsoport

 

4. Bemutató foglalkozások, hospitációs tréningek 2 alkalommal

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola- Tehetségpont

 

5. 20 egyéni fejlesztési program elkészítése

6. 20 tanuló bevonása a tehetséggondozásba, fejlesztő foglalkozások a szorgalmi időben folyamatosan.

7. Intézmények közötti együttműködés kialakítása, kapcsolattartás a tehetségpontokkal (általános és középiskola), részvétel a rendezvényeken

8. Tehetséges gyermekek szűrésére vizsgálati program kidolgozása, a szűkítő szűrés elvégzése

9. Tehetséggondozáshoz kapcsolódó jó gyakorlatok kidolgozásának megkezdése

10.Tehetségkutató verseny meghirdetése, a tanulók felkészülésének megkezdése

11.Szülők tájékoztatása a projektről, bevonásuk a gyermekek tehetséggondozásába 5 szülői tájékoztatón

12.Tehetséggondozáshoz szükséges kis értékű eszközök beszerzése

13.Részvétel a TÁMOP 3.4.4 konstrukció keretében zajló kaposvári rendezvényeken

14.Nyilvánosság biztosítása:

  • "C" típusú tábla elhelyezése az intézményen
  • projektnyitó rendezvény, sajtótájékoztató

 

További képek a galériában

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény