Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

                                                                                

 

 


„Segítünk, hogy segíthess”

A kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szolgáltatásainak fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében
 
A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szolgáltatásainak régiós kiterjesztésével, standardizált fejlesztéssel hozzájárul a befogadó oktatás kialakításához. Szakmai szolgáltatása  továbbképzési programokat dolgoz ki,  pilot képzései felkészítenek az inklúzióra. kutató – fejlesztő  csoportja, regionális szakmai műhelye innovációkkal fejleszti a szakszolgálatokat.
 
A követő gyógypedagógiai és a befogadó intézményekkel, a megyei kórházzal és a Kaposvári Egyetemmel szakmai és szakmaközi együttműködéssel segíti elő az esélyegyenlőség megteremtését.
A tevékenységek standardizált  fejlesztésével, a gyógypedagógiai és befogadó intézmények bevonásával  olyan szolgáltatási rendszert alakít ki, amely hatékonyan segíti az együttnevelés pedagógiai gyakorlatát.
A pedagógusokat felkészíti  az SNI gyerekek befogadására alkalmas környezet létrehozására, az egyéni különbségekhez alkalmazkodó ismeretek, egyéni fejlesztést biztosító gyakorlat bemutatására óvodától a középiskoláig.

A projekt eredményeként  nő ( mintegy 10%-kal) az integráltan oktatott gyermekek száma 10 intézményben.
Mintaként szolgáló, standard alapján továbbfejlesztett szolgáltatási rendszert dolgoz ki, Szakszolgálatai fejlesztésében elkészül a gyógypedagógiai  tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés területi kiterjesztésének, a középiskolai logopédiai és utazó-gyógypedagógiai ellátás terve, az iskolapszichológiai hálózat szakmai tartalma.   Pilot keretében megkezdődik 6 súlyos beszédzavaros óvodás gyermek integrációja.

Öt 30 órás tanfolyamot akkreditál az utazó gyógypedagógusok, intézményvezetők többségi pedagógusok felkészítésére, az együttnevelés előkészítésére, valamint módszertani innovációkat végez ( e-tananyag, átdolgozott pedagógiai programok,  fejlesztési tervgyűjtemény)
 A projektben részt vesz 21 partnerintézmény, 8 szolgáltatásra felkészített gyógypedagógus, 35 intézményi- önkormányzati vezető, 60 együttnevelésre, 35 utazó gyógypedagógiára felkészített pedagógus, 25 főiskolai hallgató. A tanfolyamok elvégzéséről kiadásra kerül 170 tanúsítvány.
 Fejlesztő eszközök beszerzésére fordít 2.405.405 Ft-ot .
A sajátos nevelési igényű gyermekek minőségi oktatásának, társadalmi integrációjának biztosítására a   módszertani központ partneri együttműködést alakít ki az inklúzióban résztvevő intézmények között.

A projekt során együttműködünk 20 különböző típusú közoktatási intézménnyel, a Kaposvári Egyetemmel és szakmaközi együttműködést folytatunk a Megyei Kórház gyermekosztályával.
A vezetőket, gyógypedagógusokat, pedagógusokat tíz 30 órás akkreditált tréningen készíti fel az SNI tanulók befogadására. A képzések során gyakorlati módszertani ismereteket nyújt az SNI gyermekek hatékony együttneveléséhez, a tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásához.
15 csoportban szervez érzékenyítő képzéseket szülőknek, civil szervezeti képviselőknek és egyéb társadalmi szereplőknek.

Szakmai innováció keretében, az SNI tanulók mindennapi pedagógiai megsegítéséhez
K-F csoportja fejlesztési tervek gyűjteményét állítja össze, elektronikus tananyagot készít,  kidolgozza az érzékenyítő osztályfőnöki órák tematikáját.
Szakszolgálatait továbbfejleszti, szakemberei kidolgozzák a gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztő felkészítés területi kiterjesztésének tervét. A kórház bevonásával feltérképezi az ellátandó gyermekek körét, olyan együttműködést dolgoz ki, amelynek eredményeként minél korábbi életszakaszban lesznek bevonhatók a gyermekek az ellátásba.
A nevelési tanácsadó intézményegység bevonásával kidolgozza az iskolapszichológiai hálózat szakmai tartalmát.

A HEFOP 3.1.4 program keretében kiképzett trénerei szakmai műhelyekben ismertetik meg a partnereket az SNI gyermekek kompetencia alapú fejlesztésének lehetőségeivel, az Educatio Kht által kidolgozott speciális csomagokkal.
Bekapcsolódik és aktív résztvevője  a regionális szakmai műhely rendezvénysorozatnak, melyet a régió másik 3 szak és szakmai szolgáltató intézményével közösen valósít  meg intézményenként 2-2 témakörben.
A régióban szakmai segítség nélkül tevékenykedő   gyógytestnevelők,   logopédusok iskolapszichológusok szakmai fejlődésének biztosítására létrehoz 3 regionális munkacsoportot, összeállítja, koordinálja a teamek programját. A logopédia és utazó gyógypedagógia területén tovább bővíti az ellátás területét. Felméri a  középiskolából jelentkező igényeket, ez alapján megszervezi az ellátás módját. Pilot tevékenység keretében bemutatja  a követő intézményeknek a súlyos beszédzavarral küzdő gyermekek integrált ellátását.
Szakmai napokon óralátogatás keretében ad az együttnevelő intézményi gyakorlatra jó példát a befogadó továbbá a követő intézmények és a főiskolai hallgatók számára.
A kórházzal, a partnerintézmények, mint potenciális anyaiskolák bevonásával kidolgozza a tartósan beteg tanulók ellátásának együttműködési mechanizmusát. Speciális eszközöket szerez  be, melyek a létrehozott eszközbankból kölcsönözhetők lesznek.

A projekt nyitáskor integrációs napot szervez , melynek célja a tágabb társadalmi környezet érzékenyítése a fogyatékkal élő emberek iránt. A nagyszabású szabadtéri rendezvényen együtt lépnek fel a sérült gyermekek ép társaikkal. Ez a rendezvény egyben a projekt nyilvánosságának biztosítását is szolgálja. Ezt szolgálja a projektet és az SNI integrációt bemutató rövid film is.
A projektet regionális szakmai konferencia zárja.
A megvalósítás során figyelemmel kíséri a kiemelt projektben elkészített standardokat, programokat és azoknak megfelelően végzi a fejlesztéseket.
A szolgáltatási rendszer kiépítése érdekében együttműködik a regionális hálózatkoordinációs központtal.

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény